Witamy w sklepie MEDIA

REKLAMACJE 

 

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone kurierowi  w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera  firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie.

2. Reklamacje dotyczące jakości druku należy składać drogą mailową, podając nazwę zamówienia,  zastrzeżenia oraz dołączając do wiadomości skan ( bądź zdjęcie ) otrzymanych druków.

3. Drukarnia Media nie ponosi odpowiedzialności za wady w druku wynikające z błędnego przygotowania pod względem treści.

4. Drukarnia Media nie ponosi odpowiedzialności za wady w druku, zaakceptaowane na etapie projektowania.

5. W przypadku, określonych preferencji dotyczących barw, prosimy o przesłanie droga pocztową  wzoru do kalibracji wydruku pracy.

Warunkiem dochodzenia reklamacji barw, jest uprzednie dostarczenie wzoru kolorystycznego wydruku do naszej drukarni.